fizyoaktif


 “2010 yılından beri spor salonlarına ve hastanelere danışmanlık hizmeti veren Fizyoaktif, bilimselliği ve bilgi paylaşımını ilke edinmiş olup, sağlık ve egzersiz alanında güncel ve nitelikli bilgi paylaşımının olduğu, toplumun her kesimine hitap edebilen bir sağlık platformu oluşturmayı temel hedef edinmiştir. Fizyoaktif konsepti yaralanmaları ve ağrıyı ortadan kaldırdıktan sonra size daha kaliteli ve performanslı bir yaşam için yol göstermeyi hedeflemektedir. “

TEMEL TEDAVİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

Fizyoaktif konsepti, bireylerin sadece hastalık hikayesinde var olan semptomları değil, bu semptomların altında yatan asıl nedenleri sorgular. Hastalık ve hareket paternlerinin değerlendirilmesinde, temel değerlendirme prensiplerinin yanı sıra vücut okuma ve fonksiyonel analiz yöntemlerini de kullanır.

POSTÜR ANALİZİ (VÜCUT OKUMA)

Standart postür analizinde başın öne tilti, yuvarlak omuz, kifoz, lordoz, içe basma vs. gibi durumlara bakılıp bölgesel değerlendirme yapılırken; vücut okuma sistemimiz bu saydığımız durumların kas zincirlerini bütüncül olarak değerlendirip birbirleriyle olan uyumluluğunu inceler.

FONKSİYONEL ANALİZ (VİDEOLU GÖRÜNTÜLEME)

Fizyoaktif konsepti günlük yaşam aktivitelerini ve nöromüsküler gelişim paternlerini hastalık ve sakatlıkla birleştirip fonksiyonel olarak inceler.

.

MANUEL TERAPİ VE FASYAL SİSTEM

Fizyoaktif fizyoterapistleri bilimsel değerlendirme yöntemleri ışığında tedavi programını belirler. Fasyal sisteme yönelik geliştirilen manuel terapi tekniklerini uygular.FİZYOAKTİF KONSEPTİ YARALANMALARI VE AĞRIYI ORTADAN KALDIRDIKTAN SONRA SİZE DAHA KALİTELİ VE PERFORMANSLI BİR YAŞAM İÇİN YOL GÖSTERMEYİ HEDEFLEMEKTEDİR.

“İHTİYAÇLARINIZI ANLAYAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞAN BİR EKİP”


Bugüne kadar yüzlerce kişiye yardım ettik ve sizi nasıl iyileştirebileceğimizi biliyoruz. Yaşamınız üzerinde olumlu bir etki bırakmak, size karşı kişisel sorumluluğumuzdur.BLOG YAZARLARIMIZI TANIYIN


AĞRININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Evrensel bir deneyim olan ve yüzyıllardır insanoğlunun açıklamaya çalıştığı ağrı kavramının günümüzde en geçerli tanımını Uluslararası Ağrı Araştırmaları Teşkilatı (IASP) yapmıştır. Bu teşkilata göre ağrı; var olan veya olası doku…

AĞRI MEKANİZMALARI

Ağrı, olası bir doku hasarına karşı vücudumuzu uyarmak için sinyaller üreten sinir sisteminin hayati fonksiyonlarındandır. Ağrı, gerçek ya da potansiyel doku hasarıyla ilişkili hoş olamayan duyusal ve duygusal deneyimdir. “Var…

 

adres

Akat Mah. 8.Gazeteciler Sitesi Yıldırım Oğuz Göker Sok. No:108 34335 İstanbul

tel

0 212 269 69 67
0 552 815 07 07

email

bilgi@fizyoaktif.com.tr