Neden Fizyoaktif?

May 17, 2019


Egzersiz programı yerine egzersiz reçetesi kullanıyoruz.

Spor salonlarını ve fizik tedavi ünitelerini gözlemlediğimiz zaman, insanlara hep aynı programlar verilmektedir. Kişiye yönelik egzersiz verdiğini düşünen antrenör ve fizyoterapistler, belli bir kalıbın dışına çıkamamakta ve sonuç olarak çoğu zaman tedavilere yanıt alınamamakta veya insanlar egzersizlerden fayda görmemektedir.

Günümüz spor salonlarına baktığımızda sayıları giderek artmakta ve üye profilleri değişmektedir. Sağlıklı insanların yanında herhangi bir sakatlık döneminden çıkmış veya herhangi bir sakatlık problemi yaşamış farklı profillere sahip üyeler ağrılarını kontrol altına almak için spor salonlarını tercih etmekte aynı zamanda bu kişiler bel, boyun, omuz ağrısı vb. şikayetle doktorlara başvurmaktadır. Bu başvurular sonrasında ise doktorlar tarafından spor salonlarına yönlendirilmektedir. Fakat bu yönlendirilme sonucunda spor salonlarında bu tip rahatsızlıkları rehabilite edebilecek kapasitede ne ekipman ne de kalifiye personel bulunmaktadır. Bu bireyler spor salonlarına geldiklerinde ne yapacaklarını bilmedikleri için ağrıları daha çok artmakta bununla birlikte sağlıklı bireylerde sakatlanma problemleri de görülmektedir. Böylesine basit bir problem şu an spor salonlarında aşılamamakta ve yine sağlıklı bir birey kas geliştireyim derken yanlış yüklenme yüzünden omzunu, dizini yada diğer vücut bölümlerini sakatlamaktadır.

Tüm bunlarla birlikte 21. yüzyılda hayatımıza giren teknoloji insanları hareketsiz kalmaya sürüklemekte ve bu hareketsizlik sonucunda ortaya çıkan postür (kas-iskelet sistemi) problemlerinin getirdiği ağrı yaşamımızın kaçınılmaz bir parçası haline gelmektedir. İnsanlar bu ağrıyı kontrol altına almak için yine spor salonlarını tercih etmekte fakat şikayetleri azalmamaktadır. Bunun altındaki temel sebep ise spor salonlarında yapılan egzersiz planlamasının yetersiz olmasıdır.

Fizyoaktif olarak hedefimiz ise fizyoterapistler ve antrenörlerin multidisipliner bir yaklaşım içerisinde çalışarak bütün bu yaşanan problemlerin ölçme ve değerlendirmesinden egzersiz reçetesine kadar bilimsel anlamda planlanmasının yapılması ve yeterli rehabilitasyonla insanların geçmeyen postür ve ağrı problemlerinden kurtarılmasıdır. Fizyoaktif ekibi donanımlı fizyoterapistlerden oluşmaktadır. Dünyada var olan tüm değerlendirme ölçeklerini yakından takip etmekte ve uygulamaktadır.

TEMEL TEDAVİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ
Fizyoaktif konsepti, bireylerin sadece hastalık hikayesinde var olan semptomları değil, bu semptomların altında yatan asıl nedenleri sorgular. Hastalık ve hareket paternlerinin değerlendirilmesinde, temel değerlendirme prensiplerinin yanı sıra vücut okuma ve fonksiyonel analiz yöntemlerini de kullanır.

POSTÜR ANALİZİ (VÜCUT OKUMA)
Standart postür analizinde başın öne tilti, yuvarlak omuz, kifoz, lordoz, içe basma vs. gibi durumlara bakılıp bölgesel değerlendirme yapılırken; vücut okuma sistemimiz bu saydığımız durumların kas zincirlerini bütüncül olarak değerlendirip birbirleriyle olan uyumluluğunu inceler.

FONKSİYONEL ANALİZ (VİDEOLU GÖRÜNTÜLEME)
Fizyoaktif konsepti günlük yaşam aktivitelerini ve nöromüsküler gelişim paternlerini hastalık ve sakatlıkla birleştirip fonksiyonel olarak inceler.

.