fizyoaktif

MEDICAL FİTNESS

MEDICAL FİTNESS

FİTNESS NEDİR?

Amerikan Spor Hekimliği Koleji (ACSM)’ne göre Fiziksel Fitness;

  1. a) canlı bir şekilde günlük aktiviteleri gerçekleştirme
  2. b) prematür gelişimdeki düşük hipokinetik bozukluk riski ile kişisel özelliklerin ve kapasitelerin gösterilmesiyle karakterize edilen bir durum olarak tanımlanabilir (yani fiziksel inaktiviteyle ilişkili olanlar).

En sık belirtilen fiziksel fitness bileşenlerinin biri sağlıkla, diğeri de atletik becerilerle ilişkili olmak üzere iki gruba ayrılır.

Sağlıkla ilişkili fitness tipik olarak kardiyovasküler endurans, vücut kompozisyonu, kas gücü, enduransı ve fleksibiliteyi içerir. Sağlıkla ilgili fitness’ın altında yatan konsept, meydana getiren bileşenlerin her birindeki daha iyi durumun, düşük hastalık gelişimi ve / veya fonksiyonel yetersizlik riski ile ilişkili olmasıdır.

Kardiorespiratuar Endurans – dokulara oksijen ve besin maddeleri verme ve uzun süreler boyunca atıkları uzaklaştırma kabiliyeti.

Kas gücü – bir kasın kısa süreliğine kuvvet uygulayabilme yeteneği.

Kassal Endurans – bir kasın veya bir grup kasın tekrarlanan kasılmaları sürdürme veya sabit bir nesneye karşı güç uygulamaya devam etme kabiliyeti.

Fleksibilite – eklemleri hareket ettirme ve kasları tüm hareket açıklığı boyunca kullanma becerisi.

Vücut Kompozisyonu – yağsız kütle (kas, kemik, canlı doku ve organlar) ve yağ kütlesi bakımından vücudun yapısını belirtir.

Beceriyle ilişkili fitness, spor ve motor becerilerinde gelişmiş performans ile ilişki içinde olan fiziksel fitness bileşenlerini içerir. Bileşenler genelde çeviklik, denge, koordinasyon, güç, hız ve reaksiyon zamanı olarak tanımlanır.

Çeviklik – hız ve doğrulukla uzayda tüm vücudun pozisyonunu hızla değiştirme yeteneği.

Denge – Vücudun pozisyonunu statik pozisyonda ya da hareket halindeyken kontrol edebilme yeteneği.

Koordinasyon – görme ve işitme gibi duyuları, motor görevlerini sorunsuz ve doğru bir şekilde yerine getirirken vücut parçaları ile birlikte kullanma becerisi.

Güç – bireyin çalışabilme oranı.

Hız – kısa bir süre içerisinde bir hareketi gerçekleştirme yeteneği.

Reaksiyon Zamanı – uyarı ile ona karşı oluşan reaksiyonun başlangıcı arasında geçen zamandır.

    • Categories: Hizmetlerimiz