Blog

KALA�A EKLEMA� VE GLENOHUMERAL EKLEMA�N KARAzILAAzTIRILMASI

Glenohumeral eklem ve kalA�a ekleminin her ikisi de insan vA?cudunun top soket tarzA�, triaksial eklemi olarak bilinseler de kendi iA�lerinde farklA� yapA�lara sahiptirler. Bu durum onlarA�n kaydadeAYer derecede farklA� fonksiyonel A�zellikleri olduAYunu aA�A�klamamA�za yardA�m eder. A�lk A�nce artikA?ler yA?zlerin AYekilleri glenohumeral eklemde ve kalA�a ekleminde oldukA�a farklA�dA�r. Humerus baAYA� ve femur baAYA�nA�n her ikisi de sferik yapA�da olmasA�na raAYmen femoral baAY sferiAYin A?A�te ikisini kaplarken humerus yalnA�zca yarA�sA�nA� kaplar. Hatta proksimal eklem yA?zleri olan asetabulum ve glenoid fossa birbirlerinden [...]

Daha fazla oku...

PEKTORALA�S MA�NA�R VE KOMPANSASYONLARI

Pektoralis minA�r glenohumeral eklem disfonksiyonlarA�, solunum bozukluklarA�, yuvarlak omuz duruAYu ve A�eAYitli kompansasyon paternlerinden dolayA� kolayca kA�salabilen ve gergin hale gelebilen bir kastA�r. Bu kas brakial pleksusun A?zerinde yer alA�r ve bu yA?zden torasik outlet sendromunun oluAYmasA�na katkA� saAYlayabilir. Pektoralis minA�r de pectoralis major, biceps, deltoid, coracobrachialis, subscapularis, serratus anterior ve latissimus dorsi gibi omuz bA�lgesinde bulunur. Bu kas gruplarA� oluAYabilecek zayA�f bir biyomekanik yA?zA?nden disfonksiyonel hale gelebilirler. Bu durum adezyon, fasilitasyon-inhibisyon ve sinerjist dominantlA�AYa yol aA�abilir. Pektoralis minA�r [...]

Daha fazla oku...

GLENOHUMERAL EKLEM YA?ZEYLERA�

SkapulanA�n glenoid fossasA� bu eklem iA�in artikA?ler yA?zey gA�revi gA�rA?r. Glenoid fossanA�n sA�AY konkavitesinin oryantasyonu, skapulanA�n toraks A?zerindeki dinlenim pozisyonuyla ve sternoklavikular ve akromioklavikular eklem hareketleriyle birlikte deAYiAYir. Bununla birlikte glenoid fossanA�n yA�nA? skapulanA�n kendi AYekline gA�re de deAYiAYebilir. A�oAYunlukla yukarA� tilt yaptA�AYA� sA�ylense de kollar yandayken glenoid fossa yukarA� veya aAYaAYA� tilt yapabilir. Fossa daima skapular plana dik bir dA?zlemde deAYildir; A�oAYunlukla 6 veya 7 derece retroversiyon olmak A?zere 10 dereceye kadar retroversiyon veya anteversiyon yapabilir. Anteversiyon ile [...]

Daha fazla oku...

BOYUN AAzRISI HAKKINDA BA�LA�NMESA� GEREKENLER

A�BOYUN AAzRISI NEDA�R? Boyun aAYrA�sA�; boyun bA�lgesinin(servikal bA�lgenin) aAYA�rA� kullanA�mA� veya yanlA�AY kullanA�mA�na baAYlA� olarak boyun bA�lgesindeki yapA�larA�n herhangi birinde meydana gelen patolojidir. Boyun aAYrA�sA� genellikle sadece boyun bA�lgesi ile sA�nA�rlA� kalmaz. SA�rt, omuzlar, kollar ve baAY bA�lgelerine de yayA�lA�m gA�sterebilir. Boynun arka kA�smA�ndaki aAYrA�nA�n baAY bA�lgesine yayA�lmasA�, problem sinir kaynaklA� ise kollara ve omza yayA�lmasA� veya mekanik bir problem varsa sA�rt ve omuz bA�lgesine yayA�lA�m gA�stermesi klinikte sA�kA�a rastlanA�lan durumlardA�r. BOYUN AAzRISI NEDEN OLUR? (BOYUN AAzRISININ SEBEPLERA� NELER OLABA�LA�R?) Boyun aAYrA�sA�nA�n oluAYmasA�na [...]

Daha fazla oku...

YOGA NEDA�R?

Yoga; A�A�kA�AY noktasA� Hindistan ve Pakistan olan, binlerce yA�l A�ncesine dayanan bir yaAYam bilimidir. Yoga felsefesine gA�re kiAYinin mutluluAYu fiziksel ruhsal ve zihinsel saAYlA�AYA�n dengede olmasA�na baAYlA�dA�r. Yogada duruAYlar, hareketler ve nefes A?A�lA?sA?nA?n doAYru yapA�lmasA� A�nemlidir. KA�prA? hareketleri, A�ne eAYilme hareketi, A?A�gen duruAY, kartal duruAYu kolay yoga hareketlerinden bazA�larA�dA�r. Hareket etmeden durmak ve konsantreyi saAYlamak yoganA�n en temel prensiplerinden bir tanesidir. Yogada: DuruAY teknikleriyle; parasempatik sistemin uyarA�lmasA� Hareket teknikleriyle; kas kuvveti ve esnekliAYinin artA�rA�lmasA� Nefes teknikleriyle; solunum ve kan dolaAYA�mA�nA�n desteklenmesi amaA�lanmaktadA�r. DA?zenli yapA�lan yoga; VA?cudun dayanA�klA�lA�AYA� [...]

Daha fazla oku...

SKALEN KASLARIN A�NEMA� VE LA�F TA�PLERA�

Boynun anterolateralinde bulunan kaslar yA?zeyel orta ve derin olarak seyrederler. Skalen kaslar ise derin gruba girerler ve posterior, medius ve anterior olarak 3 tanedirler. Bu kaslarA�n lif tiplerini anlamak iA�in pubmedde yapA�lan A�alA�AYmayA� aA�A�klamadan A�nce biraz bu kaslarA�n anatomisinden ve klinik A�neminden bahsedelim. 1. Skalenus anterior kasA� 3-6. servikal omurlarA�n procesus transversuslarA�nA�n A�n kA�smA�ndan baAYlar ve 1. kostaya yapA�AYA�r. Sternocleidomastoideusun hemen arkasA�nda derinde palpe edilebilir. Bu kas 1. kostaya yapA�AYtA�AYA�ndan kasA�lmasA�yla birlikte onu yukarA� kaldA�rA�r ve solunuma yardA�mcA� olur ve [...]

Daha fazla oku...

SAKRUM ANATOMA�SA� VE BA�YOMEKANA�AzA�

Os sacrum romalA�lar iA�in vA?cutta en son parA�alanan ve yeniden diriliAY iA�in de gerekli olduAYuna inanA�lan kutsal bir kemiktir. Vertebra magna olarak da bilinir. AyrA�ca ters A?A�gen AYeklinde olan 5 sakral vertebral segmantten oluAYmuAY, tA?m vertebralar iA�inde en atipik olan kemiktir. GeniAY yA?zA? posterosuperiorda 5.lumbal vertebrayla birleAYmek A?zere bir A�A�kA�ntA� oluAYturur. KA�relmiAY apex (tepe) noktasA� ise posteroinferiorda 1. koksigeal segmentle eklemleAYmek A?zere bir A�A�kA�ntA� oluAYturur. Sacrumun tA?mA? dorsalda konveks ventralde ise konkavdA�r. SacrumunA� dorsal yA?zeyi subkutanoz iken, ventral (pelvik) [...]

Daha fazla oku...

QUADRA�CEPS ANATOMA�SA� VE EMG ANALA�ZA�

Quadriceps kasA� uylukta bulunan dize ekstansiyon yaptA�ran dA�rt baAYlA� bir kastA�r. Vastus medialis, vastus lateralis, rectus femoris ve vastus intermediustan oluAYur. En geniAYi vastus lateralistir. Rektus femoris SIAI’da sonlanmasA� bu yA?zden kalA�a fleksiyonuna katA�lmasA�yla diAYerlerinden farklA�dA�r. Merkezi kA�sA�mda rectus femoris lokalize olmuAYtur ve gerginliAYi pelvisin anterior tiltini o da lomber lordozu arttA�rA�r. Bu kaslardan vastus lateralis tfl ile uyluAYun gergin yapA�larA�nA� oluAYturur ve lateralde yer alA�r. Vastus intermedius ise diAYerlerinden bir derin katmanda lokalize olmuAYtur. Vastus medialis ise ekstansiyonun [...]

Daha fazla oku...

PA�RA�FORMA�S KASI ANATOMA�K VARYASYONU VE BA�YOMEKANA�AzA�

Piriformis kasA� kalA�anA�n derin kompartmanA�nda bulunan sakrumun A�n yA?zA?nden baAYlayA�p femurun trochanter majorunun A?st sA�nA�rA�nda biten A�oAYunlukla eksternal rotasyonda gA�rev alan kA�sa bir kastA�r. A�nnervasyon seviyesi S1-2’dir. Ancak abduksiyona da yardA�m eder ve uyluk 90 derece fleksiyona doAYru geldiAYinde oluAYan manivela hareketi sonucu fonksiyonu tersine dA�ner ve bu kas internal rotasyon yaptA�rmaya baAYlar. KalA�a fleksiyondayken de femurun dinamik olarak abduksiyonunu sA?rdA?rmesine yardA�m eder. YA?rA?me fazA�nda da kalkmA�AY ayaAYA�n abduksiyonu A�nemlidir. A�A?nkA? aAYA�rlA�k merkezi karAYA� tarafa kayar ve abduksiyonla biraz [...]

Daha fazla oku...

OSTEOPATA�

Osteopati Amerikaa��da 1874 yA�lA�nda Andrew Taylor Still adA�nda bir doktor tarafA�ndan geliAYtirilen ve gA?nA?mA?ze kadar uygulanagelen total vA?cut saAYlA�AYA�nA� baz alan bir doAYal terapi yA�ntemidir. Osteopati organizmanA�n hem saAYlA�klA� hem de hasta durumdayken yapA�sA� ve iAYlevi itibariyle bir bA?tA?n oluAYturduAYu felsefesine dayanA�r. Osteopati manuel olarak uygulanan bir yA�ntemdir. A�nvaziv deAYildir ayrA�ca ilaA� da kullanA�lmamaktadA�r. Bu terapi yA�nteminde hastaya sadece semptomatik olarak yaklaAYA�lmaz, hastalA�AYA�n kaynaAYA�na, sebebine yA�nelik tedavi yapA�lA�r. Yani tedavi edilen bA�lge duruma gA�re problemin olduAYu bA�lgeden uzak olabilir. Bu bakA�mdan [...]

Daha fazla oku...