Romatolojik Rehabilitasyon

Romatolojik Rehabilitasyon

Romatolojik hastalA�klar; vA?cutta pek A�ok sistemi tutan bu nedenle de vA?cutta A�ok deAYiAYik semptomlara yol aA�abilen otoinflamatuar ve otoimmA?n hastalA�klardA�r.

Romatolojik hastalA�klar sonucunda:

  • AAYrA�
  • Eklem hareketlerinde azalma
  • Kas gA?cA? ve enduransA�nda azalma
  • Kaslarda tutukluk hissi
  • Eklem deformiteleri
  • Emosyonel fonksiyonlarda deAYiAYiklikler
  • Egzersiz toleransA�nda azalma
  • Hematolojik sistem foksiyonlarA�nda deAYiAYiklikler

gibi birA�ok vA?cut fonksiyonunda deAYiAYimler gA�zlenir. HastalA�AYa baAYlA� AYikayet ve klinik bulgularA�n temel nedeni ise inflamasyondur.

Romatolojik hastalA�klarA�n rehabilitasyonunda; A�zA?rlA?lA?AYA?n A�nlenmesi, hastanA�n fonksiyonel durumunun korunmasA� veya varolandan daha iyi bir hale gelmesi, bA�ylece hastanA�n yaAYam kalitesinin artA�rA�lmasA� hedeflenmektedir.

A) NON-ARTA�KA?LER ROMATA�ZMAL HASTALIKLAR

1) FA�BROMA�YALJA� SENDROMU

Kronik nonartkA?ler romatizmal bir hastalA�k olan fibromiyalji sendromu, vA?cutta yaygA�n aAYrA�, belirli anatomik bA�lgelerde lokal hassasiyet, yorgunluk, uyku bozukluklarA�, kognitif disfonksiyon, azalmA�AY aAYrA� eAYiAYi ile karakterizedir.

2) MA�YOFASYAL AAzRI SENDROMU

Kas iskelet aAYrA�sA�nA�n en yaygA�n nedenlerinden biri olarak toplumda A�ok sA�k rastlanA�lan miyofasyal aAYrA� sendromu palpe edilebilen gergin bant AYeklinde tetik noktalarla ve limitlenmiAY eklem hareketleri ile karakterizedir.

Bu hastalar en A�ok yaygA�n vA?cut aAYrA�sA�ndan kolda ya da bacakta sebepsiz uyuAYma, soAYukluk ve yorgunluktan AYikayetA�i olurlar.

3) TENDA�NA�T – TENOSA�NOVA�T

KaslarA� kemiklere baAYlayan yapA� olan tendonlarA�n ilerleyen yaAY, azalmA�AY dolaAYA�m ve sA�k tekrarlanan hareketler ile dejenere olup inflamasyon ile ortaya A�A�kan durum tendinit diye adlandA�rA�lA�r.

Tendinitler aAYrA�, palpasyonla lokal hassasiyet, A�sA� artA�AYA�, A�dem ve fonksiyon kaybA�yla karakterizedir.

Dejenerasyonun tendon kA�lA�fA�nda oluAYmasA� durumu da tenosinovit olarak adlandA�rA�lA�r.

4) BURSA�T

Kemiklerin A?zerinde tendon ve kaslarA�n arasA�nda bulunan iA�leri sinovya ile dolu kesecikler olan bursalar AYok absorbsiyonu saAYlayA�p, dokular arasA� sA?rtA?nmeyi azaltarak hareketi kolaylaAYtA�rA�rlar.

AAYA�rA� kullanA�m, fonksiyon yaralanmalarA�, enfeksiyon gibi sebeplerle bursada dejenerasyon ortaya A�A�kmasA�yla AYiddetli lokalize aAYrA�, AYiAYlik, kA�zarA�klA�k, hareket kA�sA�tlA�lA�AYA� ile karakterizedir.

B) ARTA�KA?LER ROMATA�ZMAL HASTALIKLAR

1) ROMATOA�D ARTRA�T

Nedeni bilinmeyen, kronik seyirli, sistemik iltihaplA� bir hastalA�k olan romatoid artrit; AYekil bozukluklarA�, simetrik poliartikA?ler AYiAYme, aAYrA�, sabah tutukluAYu, halsizlik ve yorgunluk ile karakterizedir.

A�lerleyen dA�nemlerde eklem harabiyeti, deformite, ciddi iAY gA?cA? kaybA�na sebep olur.

2) ANKA�LOZAN SPONDA�LA�T

Ankilozan spondilit omurganA�n iltihabi hastalA�AYA� sonucu omurga hareketliAYinin azalmasA� veya kaybolmasA� ile karakterize bir hastalA�ktA�r. HastalA�k temelde omurgayA� etkilemekle birlikte omurga dA�AYA� eklemleri de (kalA�a, diz, omuz gibi) etkileyerek bu eklemlerde de tutukluluk ve fonksiyon kaybA� meydana getirebilir.