KRONİK BEL AĞRISINDA DİYAFRAM EĞİTİMİNİN LUMBAR STABİLİZATÖR KASLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Haz 11, 2019

Genel olarak lumbar stabilizatörler,  multifidus, transversus abdominis, pelvik taban kasları ve diyafram gibi derin tabaka kasları içerir. Bu derin kasların stabilizatör görevleri bulunmaktadır. Multifidus, özellikle kaldırma ve dönme hareketleri sırasında segmental kontrolde önemli bir role sahiptir. Transversus abdominis kası torakolumbar fasyaya tutunur; bu nedenle lumbar omurganın stabilizasyonunu dolaylı olarak arttırabilir. Pelvik taban kasları ve diyafram, transversus abdominis ile sinerjst çalışırlar ve  karın içi basıncının dengelenmesinden sorumludur.

Yapılan bir araştırmada, 8 haftalık bir diyafram eğitiminin sadece bel ağrısı üzerine olan etkilerini değil aynı zamanda diyaframın hipertrofisini, transversus abdominis ve multifidus kası gibi diğer stabilizatör kaslara olan etkileri değerlendirilmiştir. Kronik bel ağrısı olan 52 kişiyi iki gruba bölerek; bir gruba egzersiz eğitimi ve diyafram egzersizi çalıştırılmış. Kontrol grubuna ise sadece egzersiz eğitim verilmiş. Bu eğitim sonucunda, diyafram eğitiminin, lumbar omurganın stabilizatörlerinin hipertrofisini arttırmada etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Finta, R., Nagy, E., & Bender, T. (2018). The effect of diaphragm training on lumbar stabilizer muscles: a new concept for improving segmental stability in the case of low back pain. Journal of pain research11, 3031.

Bu yazı hakkında Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir