İLİACUS KASI ANATOMİSİ , BİYOMEKANİSİ VE PALPASYONU

May 02, 2017

İliacus kası primer görevi kalça fleksiyonu olan iliac fossa ve crestden origin alıp trochantör minörde sonlanan iliopsoasın üç kasından biridir.
Pubmedde İliacus ve psoas kaslarının lumbal omurga ,pelvis ve kalça mobilitesi ve stabilitesine katkılarını incelemek için yapılan bir çalışmada(PMID:7882121) 4 ü erkek 3 ü kadın olmak üzere 7 sağlıklı bireyde ayakta dururken,otururken ve uzanırken yapılan aktivitelerde bu kasların aktivasyonları inceleniyor.Miyoelektriksel aktivite üzerinde yüksek çözünürlüklü ultrason olan ince tel elektrodlar aracılığıyla kaydediliyor.Her ne kadar göreceli seviyelerde olsa da iki kasta da genel olarak koaktivasyon gözleniyor kalça fleksiyon momenti gerektiğinde. Bununla birlikte iliacusun seçici(selektif)aktivasyonu ayaktayken kontralateral taraf kalça ekstansiyonunda pelvisi stabilize ettiği de görülebilir. Psoas majorun da seçici olarak aktivasyonu daha çok sırt düz olucak şekilde oturur pozüsyonda ,frontal planda omurga stabilitesi gerektiren contralateral taraf yüklenmelerde kaydedilmiştir.

Sırt üstü yatış pozüsyonundan (supine) oturmaya geçişte(sit- ups) ise psoas major ve iliacus kaslarının eklem hareketine bağlı değişen derecelerde katkılarının olduğu saptanıyor ve iliopsoas kompleksini oluşturan anatomiksel olarak farklı bu 2 kasın lumbal omurga pelvis ve kalça stabilitesi ve mobilitesi ihtiyacına göre değişen derecelerde ayrı ayrı aktivasyon paternlerine sahip olduğu gösteriliyor.

Ayrıca 11 kalça ve diz kasının aktivasyon paternlerini gözlemlemek amacıyla 30 gönüllü koşucu üzerinde koşma esnasında saniyede 100 kare çeken elektromiyographic elektrotlarla yapılan çalışmadan(The American Journal Of Sport Medicine,Electromiyographic analysis of hip and kne musculature during running) ortalama olarak elde edilen EMG verileri aşağıdaki gibidir.

İki önemli kalça fleksör kasının aktivitesinin gösterildiği birinci grafikte de görüldüğü üzere koşma esnasında iliacus kasının aktivasyonu mid-swing(orta salınım) fazında maximuma ulaşmıştır.Stance fazında ise rectus femoriste iliacusa göre anlamlı bir artış saptanmıştır.

Diğer kalça ve diz kaslarının aktivasyonlarının ortalama olarak gösterildiği ikinci tabloda ise iliacus kasının değerleri earlyswing(erken salınım) fazında artışa geçmiş ve mid –swing fazında da 41 değeri ile maximuma ulaşmıştır.Bu yüzden bu kasın dinamik değerlendirmesinde koşmada erken ve orta salınım fazları üstüne iyi yoğunlaşılmalıdır.

İliacus Kasının İnnervasyonu Ve Bağlantıları(kinesiology,muscle attachment box 39.2, sayfa 709)

Proksimal bağlantısı: İliac fossanın tabanı ancak sacrum ,lumbosacral ligament ve sakroiliak eklemin ön kısmıyla da bağlantısı vardır.

Distal bağlantısı: Psoas major kası ile birlikte trochantör minör.Ek olarak bazı lifler trochantör minörden hafif uzakta ve eklem kapsülünün ön yüzünde sonlanır.Ayrıca bu kasın proksimal kısımlarından da yüksek güç açığa çıkarabilen geniş bir enine kesit çapına sahip olduğu anlaşılıyor.

İnnervasyonu: Femoral sinirin L2 ve L3 dalı

Palpasyonu: İliacus kasının insertiosu femoral üçgenden veya sartoriusun proksimal medial kısmından palpe edilebilir.Origosu ise pelviste iliac kanatın anterior iç kısmından palpe edilebilir.

Not:Femoral üçgen uyluk abduksiyon fleksiyon ve lateral rotasyondayken açığa çıkan medialde adduktör longus,lateralde sartorius ve süperiorda ise ingiunal ligamentle sınırlı bir subfasyal boşluktur.(Moore Keithe L. Clinically oriented anatomy 7th ed)

İliacus Kasının Gerginliğinin Etkileri(kinesiology, sayfa 709)
İliacus kasının gerginliği kalça ekstansiyon romunu azaltır.Ayakta duruş pozüsyonunda da iliacus kasının gerginliği lumbal vertabraların hiperekstansiyonuna eşlik eden anterior pelvil tilte sebep olur.
Gene de omurgada hiperekstansiyon esnekliği azalmış bireylerde iliacus veya psoas major kasının gerginliği ayakta duruşta öne eğimli ve düz lumbal vertabraların açığa çıkmasına sebep olur.Van Dillen ve arkadaşları da yaş ve cinsiyete göre yapılan sınıflamada bel ağrısı olan hastalarda olmayanlara göre azalmış kalça ekstansiyon romu olduğunu kaydetmişler.

Bu yazı hakkında Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir