TÜM BLOG YAZILARI

May 16, 2019

AĞRININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Evrensel bir deneyim olan ve yüzyıllardır insanoğlunun açıklamaya çalıştığı ağrı kavramının günümüzde en geçerli tanımını Uluslararası Ağrı Araştırmaları Teşkilatı (IASP) yapmıştır. Bu teşkilata göre ağrı; var olan veya olası doku…

AĞRI MEKANİZMALARI

Ağrı, olası bir doku hasarına karşı vücudumuzu uyarmak için sinyaller üreten sinir sisteminin hayati fonksiyonlarındandır. Ağrı, gerçek ya da potansiyel doku hasarıyla ilişkili hoş olamayan duyusal ve duygusal deneyimdir. “Var…

YARA İYİLEŞMESİ FİZYOLOJİSİ

Yara, canlı dokunun anatomik ve fonksiyonel bütünlüğünün bozulmasıdır. Bu bozulma neticesinde başlayan; düzenli ve sıralı, hücresel ve biyokimyasal olayların sonucunda yeni doku oluşması ise yara iyileşmesi olarak tanımlanmaktadır (3). Yara…

FASYAL MEKANORESEPTÖRLER

Proprioseptif duyusal bilginin aktarılması için beş tip fasyal mekanoreseptör vardır. 1-) Kas İğcikleri Kas iğleri, kasın gövdesinde bulunan duyusal reseptörlerdir. Perimisyum’un bir uzantısı olan bir fasya tabakası içinde kapsüllenir (Stecco…