BEL AĞRISINDA HANGİ TEDAVİ YÖNTEMİ DAHA ETKİLİ?

May 18, 2019

Bel ağrısı, hastaların tıbbi yardım aramasının en yaygın ikinci nedenidir ve yaşamları boyunca bir noktada bireylerin % 90’ını etkileyebilecek bir durumdur (1,2). Son yıllarda bel problemlerini düzeltmek için cerrahi işlemlerde, enjeksiyonlarda ve ilaçlarda artış görülmüştür (3).

Bel ağrısı çeken kişilerin %5’inden daha azının aslında daha ciddi bir tıbbi durumla, bir çoğunun da spesifik olmayan nedenlerle ilgili olduğunu unutmayın. Bu nedenle tıp uzmanları, bel hastalıklarında, ağrıyı azaltmak için daha bütüncül bir yaklaşım önermektedir (4).

Bel ağrısı için yüksek oranda yanlış pozitif MRG sonucu bulan birçok tıbbi rapor vardır. Ayrıca, 30 yaş ve üstü asemptomatik bireylerde patoloji insidansının çarpıcı şekilde arttığını bulmuşlardır (4). Ek olarak, en kötü lumbar disk yaralanmasının, tedavi sonrası MRG sonuçlarını izlerken konservatif bakımla iyileşme/gerileme durumunun en yüksek olduğu rapor edilmiştir (5).

Nasıl tedavi edilir?

Manuel terapi, traksiyon ve egzersiz dahil olmak üzere bel ağrısını gidermek için tasarlanmış fizik tedavide kullanılan birçok farklı girişim vardır. Bel ağrısının doğası gereği spesifik olmadığı düşünüldüğü için bazı fizik tedavi müdahalelerinin ne kadar etkili olduğunu, özellikle de anatominin belirli bir bölümündeki (intervertebral disk veya sinir tedavileri gibi) ağrıları azaltmak için tasarlananları kısıtlayabilir. Günümüzde hasta semptomlarına özgü ve bel ağrısı belirtileri olan tedavileri önermektedir. Bu yaklaşım, diğer tedavi stratejileriyle karşılaştırıldığında üstün sonuçlar sağlamak için belgelenmiştir.

Akut bel ağrısını tedavi etmek için alt gruplar şunlardır:

  • Kişiye Özgü Spesifik Egzersizler
  • Manual Tedavi ve Manipulasyon
  • Stabilizasyon
  • Traksiyon

Kanıtlar ne diyor?

Diğer tedavilerle karşılaştırıldığında, stabilite egzersizleri tarafından takip edilen spinal manipülasyonun alternatif tedavilere kıyasla 6 aya kadar ağrılı semptomlarda önemli derecede bir düşüşe yol açtığı gösterilmiştir. Bu müdahale için tedavi edilmesi gereken sayı 1-2’dir. Bu durum, manipülasyon tedavisi alan her hasta için, başka bir hastanın, yalnızca egzersize kıyasla iyileşme göstereceğini gösterir (6).

Hides ve arkadaşlarının yaptığı araştırmalara göre; Stabilizasyon egzersizleri  yeniden yaralanma riskinde azalma (%30’a karşı %84) ve gelecekteki tıbbi bakım gerekliliğinde de (%42’ye karşı %15) azalma görmüşlerdir. Tıbbi yönetim grubu için nüks riski üç yıla kadar yükselmiştir (7). Spinal stabilizasyon için alt grup kriterlerini kıyaslarken,  lokal ve global(genel) stabilizasyon eğitiminden hangisinin daha etkili olduğuna dair kanıtlar görünmemektedir (8).

Long ve arkadaşları, randomize kontrollü çalışmada, stabilizasyon egzersizlerinin etkisi olarak;  bel ve bacaklardaki ağrıda bir azalma, azalmış sakatlık oranı, ağrı kesiciye daha az ihtiyaç ve düşük depresyon gibi psikososyal değişkenlerin azaldığını bildirmiştir (9). Başka bir çalışmada, Browder ve arkadaşları; manuel tedavinin kişiye özgü egzersizlerle birleştirildiği zaman hem kısa hem de uzun dönem sonuçlarda ağrı ve sakatlık riskinde bir azalma olduğunu bildirmiştir (Ekstansiyon Odaklı Tedavi Etkisi olarak adlandırılır ) (10).

Akut bel ağrısı için traksiyonun etkinliği konusunda daha az kanıt bulunmuştur. Bununla birlikte, ağrının hareketle ortaya çıkmadığı ve (+) kontralateral düz bacak kaldırması olan , sinir kompresyonuyla ilgili sorunları olan hastalar da dahil olmak üzere bu tür tedaviden fayda görebilecek bir hasta alt grubu vardır. (11)

Daha ciddi bir durumu işaret edebilecek herhangi bir kırmızı bayrak (red flags) belirtirleri olmayan ve akut bel ağrısı çekenler, tedavi için fizik tedavi kullanmalıdır.

Bel Ağrısı Tedavisinde Hangisi Daha Etkili?

2016 yılında yapılan bir araştırmada 20’ye yakın araştırma incelenmiş ve derlenmiştir. Yapılan çalışmada; 413 stabilizasyon egzersizi yapan hasta, 297 genel tedavi hareketleri yapan hasta ve 185 manuel tedavi alan hasta değerlendirilmiştir (13).

13 çalışmada stabilizasyon egzersizleri ve genel tedavi hareketlerinin tedavi sonucuna olan etkisine bakılmıştır. Sonuç olarak, stabilizasyon egzersizi uygulayan gruplarda bel ağrısı ve disabilite skorlarının genel tedavi hareketleri gruplarına göre anlamlı derecede azaldığı saptanmıştır.

7 çalışmada ise stabilizasyon egzersizleri ve manuel terapi grupları karşılaştırılmıştır. Her iki grubunda ağrı ve disabilite skorlarında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır.

Bel ağrısı çekiyor musunuz?

Bel ağrısını tedavi etmek için fizyoterapiyi kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Daha fazla bilgi için Fizyoaktif Sağlıklı Yaşam Merkezi ile iletişime geçin.

REFERANS

1. Patel, A. et al. Diagnosis and Management of Acute Back Pain. Am Fam Physician. 2000 Mar 15;61(6):1779-1786.

2. Hart, L. et al. Physician office for low back pain. Frequency, clinical evaluation, and treatment patterns from a U.S. national survey. Spine. 1995. 20(1):11-9.

3. Luo, X. et al. Identifying Subgroups of Patients with Acute/Sub acute “Nonspecific” Low Back Pain: Results of Randomized Clinical Trial. Spine. 2006.

4. Childs, J. Fritz, J. et al. A Clinical Prediction Rule to Identify Patients with Low Back Pain Most Likely to Benefit from Spinal Manipulation: A validation Study. Annals if Int Med. 2004/920-928.

5. Brinjikjii, W. Systematic Literature Review of Imaging Features of Spinal Disorders in Asymptomatic Population. Am J Neuroradiology. 2014.

6. Chiu, C. et al. The probability of spontaneous regression of lumbar herniated discs. A systematic review. Clinical Rehab. 2015, Vol. 29(2) 1845-195.

7. Hides, J. et al. Long-Term Effects of Specific Stabilizing Exercises for First-Episode Low Back Pain. Spine. 2001. 26(11):243-248.

8. Koumantakis, G. et al. Trunk Muscle Stablization Training Plus General Exercise Versus General Exercise Only: Randomized Controlled Trial of Patients With Recurrent Lower Back Pain. Phys Ther. 2005;85:209-225

9. Long, A. Donelson, R. Does it matter which exercise. A randomized control trial of exercise for low back pain. Spine. 2004;29:23:2593-2602.

10. Browder, D. et al. Effectiveness of an Extension-Oriented Treatment Approach n a Subgroup of Subjects with Low Back Pain: A Randomized Clinical Trial. PT. 2007;87:1608-1618

11. Fritz, J. et al. Is There a Subgroup of Patients with Low Back Pain Likely to Benefit From Mechanical Traction? A RCT and Subgrouping Analysis. Spine. 2007. 32(6):E793-E800.

12. Fritz, J. et al. Comparison of Classification-Based Physical Therapy with Therapy Based on Clinical Practice Guidelines for Patients with Acute Low Back Pain. A Randomized Clinical Trial. Spine. 2003;1363-1372.

13. Neto, M.G., Lopes, J.M., Conceição, C.S., Araujo, A., Brasileiro, A., Sousa, C., Carvalho, V.O., Arcanjo, F.L., Stabilization exercise compared to general exercises or manual therapy for the management of low back pain: A systematic review and meta-analysis, Physical Therapy in Sports (2016).

Bu yazı hakkında Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir